Ανακαίνιση βιβλιοπωλείου

Κατασκευή και διακόσμηση βιβλιοπωλείου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Ο χώρος λειτουργούσε σαν κατάστημα ρούχων. Είχε να ανακαινιστή πάνω από 25 χρόνια.

Οι τοίχοι και το εσωτερικό του καταστήματος ήταν σε άθλια κατάσταση.

Οι εργασίες που έγιναν ήταν: κατασκευή ψευδοροφής, αποξήλωση παλαιού σοφά, υδραυλική εγκατάσταση για την δημιουργία wc, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και wc, κατασκευή επίπλων κλπ.